Skip to main content

หางาน โดยบริษัท ดีอย่างไร 

การให้บริการหางานของบริษัทนั้นจะสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ว่างงานที่ต้องการสมัครเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆของบริษัทที่ต้องการจะไปทำงาน ซึ่งทางบริษัทจะส่งแบบฟอร์มการสมัครของผู้สมัครแต่ละคนไปยังบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนบ้างที่จะได้รับตำแหน่งงานใด จะกล่าวถึงข้อดีของการใช้บริการกับบริษัท หางาน ว่ามีอะไรบ้าง  

ข้อดีของบริษัทหางาน 

สำหรับข้อดีของการใช้บริการบริษัทหางานนั้นจะสามารถกล่าวได้หลากหลายประการ ดังนี้ 

  • ผู้สมัครส่งแบบฟอร์มข้อมูลการสมัครแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทางบริษัทจะดำเนินการส่งโปรไฟล์ของทุกคนที่เข้ามาสมัครแล้วเผยแพร่ไปยังบริษัททุกแห่งที่มีตำแหน่งตามแบบฟอร์มการสมัคร หรือการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนที่เข้ามาสมัคร ซึ่งจะต้องมีการตกลงทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้ถูกจ้างการยอมรับของทางบริษัทต้องสังกัดและผู้สมัคร 
  • บริษัทหางานจะมีความสามารถในการต่อรองกับบริษัทได้ด้วยการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของพนักงาน หากเป็นในเรื่องของเงินเดือนก็จะต่อรองได้อย่างราบรื่น โดยจะเรียกอัตราให้เหมาะกับความสามารถที่ผู้สมัครมี ทำบริษัทจะรู้อยู่แล้วว่าการเรียกเงินเดือนให้กับผู้สมัครจะสามารถเรียกได้มากสุดที่เงินจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้ทางบริษัทต้นสังกัดกับผู้สมัครนั้นมีความพอใจกันทั้งสองฝ่าย บางกรณีทางผู้สมัครจะไม่รู้ถึงอัตราจ่ายเงินเดือนของบริษัทต้องสังกัด รวมถึงประมาณความสามารถของตนเองต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่สมควรว่าจะได้ จึงทำให้เกิดปัญหาการได้เงินเดือนที่ต่ำกว่าความสามารถของตนเอง เพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีบริษัทหางาน ช่วยแก้ไขปัญหานี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครทุกคนที่ไม่มีความรู้มากพอในเรื่องของการสมัครงาน 
  • เจ้าหน้าที่จะดูแลผู้สมัครทุกคนเป็นอย่างดีและให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงให้ข้อมูลที่สำคัญและควรจะรู้แก่ผู้สมัครทุกคน แนะนำว่าก่อนสัมภาษณ์ต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มากขึ้น  
  • บริษัทจะประสานงานกับ HR ของบริษัทต้นสังกัดโดยตรง แล้วทำการสื่อสารเจรจากับบริษัทงานอย่างตรงไปตรงมา 
  • ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้สมัคร บริษัทหางาน จะเรียกเก็บกับบริษัทต้นสังกัดนั่นเอง 

จะเห็นว่า บริษัทที่มีหน้าที่ในการหางาน หรือเรียกอีกอย่างว่า Recruitment Agency มีข้อดีหลายข้อซึ่งรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครงานทุกท่านเนื่องจากพนักงานแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์และมีความสามารถในการต่อรองอย่างมาก จึงไม่ต้องกังวลว่าจะได้เงินเดือนน้อยกว่ามาตรฐาน คุณจะได้รับเงินเดือนตามความเหมาะสมและความสามารถของตัวคุณเองอย่างแน่นอน  

Leah Carroll